Mechanizmus účinku

Ovocan účinkuje prostřednictvím 3 akcí:

 • Oddělení patogenních mikroorganismů od slizničních buněk
 • Inaktivace růstové kapacity a potlačení růstu patogenních mikroorganismů
 • Obnovení normální fyziologické aktivity vaginálního prostředí a endogenní flóry

Oddělení patogenních mikroorganismů od slizničních buněk

Oddělení mikroorganismů od slizničních buněk je způsobeno enormní hydratací buněčného prostoru prostřednictvím sodných solí kyseliny hyaluronové (KH) což je jeden z jejích pozitivních efektů, kdy se zároveň využívá její přítomnosti v různých molekulárních hmotnostech. (KH se v přípravku Ovocan vyskytuje v 5 molekulárních hmotnostech) Díky tomuto složení proniká KH celou vrstvou sliznice a hojivé procesy KH jsou nastaveny enormně rychle a účinně.

Důsledek hydratace KH:

 1. vytvoření oddělovacího septa mezi patogenními mikroorganismy a slizničními buňkami (viz níže uvedený obrázek – oddělení hyfů a pseudomycel kvasinek od slizničních buněk při jejich invazi do slizničních epitelů)
 2. zapouzdřením patogenů a vyloučení lytických/rozpadových/enzymů a mykotoxinů

Díky tomuto mechanismu dojde k zastavení růstu patogenů a zároveň šíření infekce ve sliznici.

Inaktivace proliferační kapacity a inhibice růstu patogenních mikroorganismů (zejména Candida Albicans)

Produkce „killer’s enzymů“ zymocínů

kvasinky Kluyveromyces F.M. B0399 produkují tři zymocíny (K1, K2, K28 – „killer’s enzymy“ produkované kvasinkami zabíjející patogeny), které jsou specifické a selektivní i ke Candidě Albicans a k druhům kvasinek Non Albicans

 • mechanismus účinku zymocínů K1, K2 a K28 je vždy zprostředkován receptory na úrovni stěny patogenních kvasinek (R1) a jejich cytoplazmatické membrány (R1) Receptor R2 na stěně buňky umožňuje zymocínům K1 a K2 projít buněčnou membránou a způsobit odtok iontů draslíku a vodíku, tím dochází ke zhroucení bb a k buněčné smrti patogenu
 • receptor R1 na stěně buňky umožňuje K28 projít buněčnou membránou patogenní kvasinky a dosáhnou svého cíle, který je v jádru buňky – blokuje syntézu DNA a množení buněk patogenů
 • zymocín K28 vykonává destrukční akci prostřednictvím Golgiho aparátu, zastaví některé z procesů replikace DNA a tím zabrání šíření patogenů

Ovocan má efekt, jak bakteriocidní (buněčná smrt), tak i bakteriostatický (zabránění množení)

Produkce vysokého množství kyseliny mléčné

Kluyveromyces Marxianus (specifická kvasnice se schopností usmrtit patogeny a zabránit jejich množení a zablokovat růst, s enormním probiotickým efektem) má velkou kapacitu osídlovat slizniční tkáně a trvale produkovat obrovské množství kyseliny mléčné. Ovocan rychlým štěpením glukózy v krátké době snižuje pH v pochvě a ve střevě do fyziologických hodnot a zastavuje růst a množení veškerých pH citlivých patogenních mikroorganizmů.

Obnovení normální fyziologické aktivity vaginálního prostředí, včetně úpravy prospěšné endogenní flóry

Rychlé snížení pH v pochvě a střevě

Kvasinka Kluyveromyces Marxianus má vysokou kapacitu kolonizovat slizniční tkáně a trvale produkovat obrovské množství kyseliny mléčné, je schopná rychle snížit pH v pochvě a ve střevě do fyziologických hodnot a působí inhibičně proti proliferaci veškerých pH citlivých patogenních mikroorganizmů (Clostridie, Koliformní bakterie, Anaerobní bakterie…). Stimuluje růst specifické mikroflóry a podporuje růst prospěšných laktobacilů v souvislosti s upraveným prostředím.

Kvasinka Kluyveromyces Marxianus je na rozdíl od probiotik rezistentní vůči žaludečním šťávám, působí přímo v tenkém a tlustém střevě a vyznačuje se výbornou afinitou k sliznici tlustého a tenkého střeva a obnovuje přirozenou mikroflóru ve střevě.

Obnovení normálních funkcí vaginální sliznic

Imunitní a růstové faktory obnovují fyziologickou aktivitu a normální funkce střevní sliznice. Zhojí a obnovují vaginální sliznici a podporují správnou fyziologickou aktivitu vaginální sliznice.

Zhojení a obnova vaginální sliznice a podpora správné fyziologické aktivity

Sodné soli kyseliny hyaluronové v různých molekulových hmotnostech obousměrně působí pomocí Vcpal (inhibitor enzymu hyaluronidázy), podporuje migraci fibroblastů a umožňuje rychlé přeskupování a uspořádání poševní sliznice, stejně tak i obnovu její fyziologické aktivity.

Přetrvávající efekt hojení i po dokončení léčby

Díky patentu „Galsor“ Vcpal –  inhibitoru enzymu hyaluronidázy , nedochází k rychlému štěpení sodných solí kyseliny hyaluronové a efekt hojení přetrvává ještě několik dní po ukončení léčby, kdy jsou sodné solí kyseliny hyaluronové ještě stále aktivní a mají léčebný efekt.

 

 

Mechanismus účinků působením jednotlivých složek přípravku Ovocan

Kluyveromyces Marxianus Fragilis B03999

 • rezistence vůči účinku žaludečních šťáv, vysoký stupeň rezistence na antibiotika – omofermentant
 • rychlá úprava střevního prostředí snížením pH – štěpením molekuly glukózy ® 2 molekuly snížení pH sliznic tlustého střeva – lepší fermentace
 • kyseliny mléčné (na rozdíl od eterofermentant – laktobacil ® jedna molekula kyseliny mléčné)
 • produkce zymocínů – killer´s enzymů – rozvolňují buněčnou stěnu i cytoplasmatickou membránu –    únik K i H iontů se zhroucením patogenu – blokáda přepisu DNA i činnosti Golgiho aparátu mikroorganismů – cytotoxický i cytostatický efekt
 • změna střevní mikroflóry v souvislosti s probiotickou aktivitou, snižuje toxicitu střevního obsahu, změna poměru – koliformních bakterií/Lactobacillus – ve prospěch druhé
 • produkce β-galaktosidázy, pozitivní ovlivnění metabolismu laktózy
 • uvolnění polysacharidů – glukanu a mannanu, hlavní složky buněčné stěny, jsou převedeny na oligosacharidy – stimulují růst Bifidobacterium spp.
 • prevence infekcí urogenitálního traktu
 • normalizace celkové IgE
 • zlepšení střevních poruch – dráždivý tráčník, střevní diskomfort, zvýšená peristaltika, nadýmání, průjmy při rotavirech i antibiotické průjmy
 • zlepšení poruch vstřebávání u chronické zácpy, nadýmaní, při intoleranci k laktóze
 • produkce sníženého množství oxidu uhličitého
 • využití v prevenci a normalizaci alergie u atopických onemocnění dětí

Saccharomyces Cerevisiae

 • vysoká produkce vitaminu B – urychlení hojení

Sodná sůl kyseliny hyaluronové 350 – 550 – 750 – 950 – 1,150 KDa + (Vcpal- inhibitor enzymu hyaluronidázy)

 • zapouzdření patogenů a vyloučení lytických enzymů
 • zabránění průniku virů a bakterií přes pericelulární matrix k buňce
 • tvorba oddělovacího septa mezi patogenními mikroorganismy a slizničními buňkami
 • uvolňování cytokinů a chemokinů – modulace zánětu
 • inaktivace volných radikálů
 • ovlivnění mobility a adhezivity buněk v rámci jejich proliferace a diferenciace
 • urychlení hojení a epitelizace poranění a zánětů
 • analgetický efekt
 • lubrikační efekt

Kolostrum

 • vitamíny, minerály, stopové prvky, bílkoviny, růstové faktory,
 • inhibitory proteáz
 • protilátky proti bakteriímvirům a plísním
 • laktoferrin, bioaktivní glykol-protein – pomáhá zabezpečit imunitu, redukuje plísně a produkci volných radikálů
 • skupina molekul nazývaná PRP (Proline-Rich-Polypeptides – výkonný regulátor imunitního systému)

Ovocan KIT

 • Unikátní složení – v jednom balení perorálních kapsle a vaginální čípky.
 • Imunomodulace a úprava procesů na sliznicích pochvy i střeva zároveň.
 • Omezuje růst patogenních mikroorganismů a obnovuje mikroflóru vaginální a střevní sliznice hojící efekt díky efektu Kolostra, Cerevisiae a kyseliny hyaluronové.
 • Rychlá obnova pH.
 • Pozitivně imunomoduluje slizniční imunitní systém v gastrointestinálním traktu přes IgE.
 • Ovlivňuje metabolismus cukrů a vytváří pozitivní prostředí pro osídlení laktobacily.
 • Lubrikační a analgetický efekt.

Vhodný i pro kojící a gravidní ženy.